REFERENCIE VÝZNAMNÝCH ZÁKAZIEK

Referencie niektorých významných zákaziek - zabezpečenie pre práce vo výškach

2012 - Letecké opravovne ATB Bratislava

Referencie IKSmont.eu Referencie IKSmont.eu Referencie IKSmont.eu
   
Montហocežových lanových systémov s tlmičom a samonavijacích kladiek pre zaistenie pracovnikov pri opravách na lietadlách.

2012 - Salzburg, Rakúsko

Referencie IKSmont.eu Referencie IKSmont.eu Referencie IKSmont.eu
 
Montហsamostatných istiacich bodov do stropu, na novom tréningovom centre pre školenia pracovníkov pracujúcich vo výškach.

2012 - Slovnaft Bratislava

Referencie IKSmont.eu Referencie IKSmont.eu Referencie IKSmont.eu
 
Ocežové lanové systemy s tlmičom pre zaistenie pracovníkov pri čistení a revíziach.

2011 - závod SCP Ružomberok, Slovensko

Referencie IKSmont.eu Referencie IKSmont.eu Referencie IKSmont.eu
 
Montហsamostatných istiacich bodov na strechách budov z dôvodu budúcich revízií.

2010 - vlakové depo uhožnej elektrárne Durnrohr, Rakúsko

Referencie IKSmont.eu Referencie IKSmont.eu Referencie IKSmont.eu
     
Ocežové lanové systemy s tlmičom v dĺžke 120m - montហnad skladiskom uhlia z dôvodu bezpečnosti práce pri reviziáchm kožajníc a ostatných zariadení.

2009/2010 - plynová elektráreň Malženice, Slovensko

Referencie IKSmont.eu Referencie IKSmont.eu Referencie IKSmont.eu
     
Montហsamostatných istiacich bodov na strechách budov, pre účel budúcich revíxií.

2009 - priehradný múr Sankt Martin, Rakúsko

Referencie IKSmont.eu Referencie IKSmont.eu Referencie IKSmont.eu
         
Montហšpeciálnych ocežových lanových systémov s tlmičom pre zaistenie pracovníkov pri čistení a revíziach.

2009 - vodná elektráreň Kaprun, Rakúsko

Referencie IKSmont.eu Referencie IKSmont.eu Referencie IKSmont.eu
 
Ocežové lanové systemy s tlmičom - montហnad elektrickými zariadeniami kôli revíznym prácam, z dôvodu bezpečnosti práce.

2008 - sústava vodných elektrární Karnten, Rakúsko

Referencie IKSmont.eu Referencie IKSmont.eu Referencie IKSmont.eu
   
Montហsamostatných istiacich bodov pre revízie kamerových systémov.

2008 - Welse a Baden, Nemecko

Referencie IKSmont.eu Referencie IKSmont.eu Referencie IKSmont.eu
Montហv tréningových centrách pre výškových pracovníkov.

2008 - trafostanica Wien, Rakúsko

Referencie IKSmont.eu Referencie IKSmont.eu Referencie IKSmont.eu
     
Ocežové lanové systémy s tlmičom, montហnad elektrickými zariadeniami pre revízne prace a z dôvodu bezpečnosti práce.

2007/2008 - budova knižnice v Salzburgu, Rakúsko

Referencie IKSmont.eu Referencie IKSmont.eu  
Ocežové lanové systemy s tlmičom a samostatné istiace body z dôvodu budúcich revízií.

KOTVIACE SYSTÉMY
PROTI PÁDU Z V݊KY

V݊KOVÉ PRÁCE

Kliknutím na obrázok »»
dostanete zväčšený náhžad